Железничка 46, Нови Сад

+381 64 052 9620

Тражимо најбољу понуду за Вас. Заступамо осигуравајућа друштва са којима имамо закључене уговоре о сарадњи и овлашћени смо од Народне банке Србије, као надзорног тела у области осигурања, да у Ваше име тражимо најбољу понуду за Вас. Најбоља понуда подразумева најбољу цену за најбоље уговорено покриће.

Читамо ситна слова уместо Вас. У области осигурања многе ствари се штампају ситним словима која ретко ко чита, а када дође до наплате штете започиње главобоља. Наш посао је да читамо ситна слова (у осигурању се то зове: општи и посебни услови осигурања) и у детаље проучимо шта је и за колику суму осигурано.

Заступамо Ваше интересе пред осигуравајућим друштвом у случају штете. Баш као што Вас адвокат заступа пред судом, тако Вас ми заступамо пред осугуравајућим друштвом. Наша услуга, за разлику од адвокатске, Вас не кошта ништа. Ми наше услуге наплаћујемо директно од осигуравајућег друштва.

Наша мисија, циљеви...


БКЦ је основан 2014. године и регистрован у Народној банци Србије за послове заступања у осигурању. У Агенцији БКЦ је акумулирано преко 40 година искуства у области осигурања и са тог становишта спремни смо да одговоримо најтежим и најспецифичнијим захтевима клијената. Наша улога, поред осталог, је да анализом Ваших потреба за осигурањем као и одабиром ризика који одговарају вашој делатности уговоримо полисе осигурања по најповољнијим условима. У случају настанка штете БКЦ ће Вам помоћи током процеса пријаве и наплате штете од осигуравајућег друштва. БКЦ је ту да одговори на сва Ваша ја која се тичу општих, посебних услова у осигурању и осигураних покрића. Наше услуге и активности су за клијента потпуно бесплатне.

Железничка 46, Novi Sad

+381 64 052 9620

centrala@bkc.rs